Aktuality

2% dane z prijmu

Aj v tomto roku sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Opäť vás prosíme i touto formou o finančnú pomoc - prípadne i o oslovenie ľudí vo vašom okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivo nájdete tu):       

                        Obchodné meno alebo názov:     Spoločenstvo Sv. Gabriel

Sídlo:                                        Hradné nám. 7, 950 50 Nitra

Právna forma:                             Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa:      37964330

 

Ď A K U J E M E !