Aktuality

Pozvánka na stretnutie

 

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

63.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v sobotu 18.marca 2023 v Ružomberku na Gymnáziu sv. Andreja, ul. A Hlinku 5 (vedľa farského kostola sv. Andreja) s týmto programom:

8.00    - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)

10.00  - privítanie a otvorenie

           - zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie

           - hospodárska správa za rok 2022

           - revízna správa

           - organizačné otázky a diskusia

11.30  -  výmena filatelistického materiálu

            O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

            V Ružomberku sa schádzame tretíkrát (1995,2010). Verím, že ako minulé stretnutia, tak i toto stretnutie bude vydarené a stretneme sa v hojnom počte (hlavne i naši členovia z Východného Slovenska to budú mať bližšie).

            Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

             Pozývame i nečlenov - záujemcov o filateliu!

 

 

2% dane:

 

Do konca marca (fyzické osoby do konca apríla) majú možnosť podporiť SSG 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivá nájdete aj TU!):

Obchodné meno alebo názov:            Spoločenstvo Sv. Gabriel

Identifikačné číslo prijímateľa:             37964330