Aktuality

Pozvanie na stretnutie

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

53.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v sobotu 11.novembra 2017 v Močenku v Pastoračnom centre farnosti – Kláštor – Močenok (Družstevná 1540) s týmto programom:

8.00 – sv. omša vo farskom kostole sv. Klimenta

8.30 – prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)

10.00 – privítanie, zhodnotenie činnosti od posledného stretnutia, informácie hospodárky, organizačné otázky, diskusia

  11.30 – výmena filatelistického materiálu

            O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

            V Močenku sa stretáme po niekoľkých rokoch (6.5.1995). Verím, že stretneme sa v hojnom počte a stretnutie bude vydarené.

            Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

 

           Pozývame i nečlenov - záujemcov o filateliu!