Aktuality

Jarné stretnutie SSG v Topoľčanoch

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

54.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v sobotu 14.apríla 2018 v Topoľčanoch v Kláštore sv. Alžbety, (sv. Cyrila a Metoda 16 vstup je možný i z námestia cez faru) s týmto programom:

8.00 – prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)

10.00 – privítanie, zhodnotenie činnosti od posledného stretnutia, hospodárska správa, revízna správa, organizačné otázky, diskusia

  11.30 – výmena filatelistického materiálu

            O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

            V Topoľčanoch sa stretáme už po tretíkrát. Verím, že stretneme sa opäť v hojnom počte a stretnutie bude vydarené.

            Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

 

Pozývame i nečlenov - záujemcov o filateliu.