Aktuality

Pozvanie na stretnutie

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

55.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v sobotu 20.októbra 2018 v Hlohovci vo františkánskom kláštore (Františkánske nám. 1) s týmto programom:

8.00 – prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)

10.00 – privítanie, zhodnotenie činnosti od posledného stretnutia, organizačné otázky, diskusia

  11.30 – výmena filatelistického materiálu

            O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

            V Hlohovci sa stretáme už po piatykrát. Verím, že stretneme sa opäť v hojnom počte a stretnutie bude vydarené.

            Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

 

Radi privítame i nečlenov SSG - záujemcov o filateliu.