Aktuality

Stretnutie SSG

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

58.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v sobotu 10.októbra 2020 v Trenčianskej Teplej v pastoračnom centre arcibiskupa Eduarda Nécseya (Štefana Straku 3/3) s týmto programom:

8.00 - sv. omša vo farskom kostole sv. Matúša

8.30 - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)

10.00 - privítanie a otvorenie

- zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie

- hospodárska správa za rok 2019

- revízna správa

- organizačné otázky a diskusia

  11.30  - výmena filatelistického materiálu

            O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

            V Trenčianskej Teplej sa stretáme už druhýkrát za sebou (po roku). Spôsobila to koronakríza (a dúfam, že koronakríza tentokrát už nebude úradovať). Verím, že práve pre dobrú polohu obce a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa znovu v hojnom počte a stretnutie bude vydarené.

            Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

POZÝVAME I NEČLENOV - ZÁUJEMCOV O FILATELIU!