Predseda SSG

Bankové konto:

Spoločenstvo Sv.Gabriel, Hradné nám.7, 95050 Nitra

Československá obchodná banka (ČSOB), číslo účtu: 40 08 13 00 86 / 7500 

Meno Pozícia Telefónne číslo Štvrť Kraj Štát
Ján Vallo Predseda 032-6591371 Trenčianska Teplá