Predsednítcvo SSG

Bankové konto:

Spoločenstvo Sv.Gabriel, Hradné nám.7, 95050 Nitra

Československá obchodná banka (ČSOB), číslo účtu: 40 08 13 00 86 / 7500 

Meno Pozícia Telefónne číslo Štvrť Kraj Štát
Hubert DOBÁL Podpredseda Košíce
Jozefína IGLÁROVÁ Kronikár 033 / 742 13 76 Hlohovec
Katarína VYDROVÁ Tajomník 037 / 6564409 Ivanka pri Nitre
Ladislav VAČKO Revízor 042 / 432 42 82 Považská Bystrica
Ľuba TARABOVÁ Hospodár 042 / 436 37 92 Považská Bystrica