Aktuality

Pozvánka na stretnutie

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

61.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v dňoch 29.apríla–1.mája 2022 v Dolnom Smokovci - Charita (č.p.19) s týmto programom:

Piatok 29.4.2022:               - príležitostná poštová pečiatka na Pošte Dolný Smokovec

                                               (pošta otvorená: 7.15 – 9.15; 13.15 – 15.15)

16.00 - beseda a autogramiáda s tvorcami poštových známok SR

            (F.Horniak, M.Činovský, D.Kállay, M.Čapka)

                                   18.00 - slávnostná večera

                                               - možnosť filatelistickej výmeny

                                               - nocľah

Sobota 30.4.2022:  7.30 – 8.30  - raňajky

9.00 - pracovné zasadanie SSG

                                   11.00 - sv. omša

                                   12.00 - slávnostný obed

                                               - individuálny program

- možnosť filatelistickej výmeny

                                   18.00 - večera

                                               - možnosť filatelistickej výmeny

                                               - nocľah

Nedeľa 1.5.2022:     7.30 – 8.30   - raňajky

                                               - možnosť filatelistickej výmeny

11.00  - sv. omša

                                   12.00  - obed

- individuálny program, odchod domov

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Aj pre tento rok sme sa zaregistrovali ako poberatelia 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o podporu i oslovenie ľudí vo vašom okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivo nájdete TU):

Obchodné meno alebo názov:     Spoločenstvo Sv. Gabriel

Identifikačné číslo prijímateľa:      37964330

 

          ĎAKUJEME ZA PODPORU!