Aktuality

Pozvánka na stretnutie

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

62.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v sobotu 15.októbra 2022 v Trenčianskej Teplej v pastoračnom centre arcibiskupa Eduarda Nécseya (Štefana Straku 3/3) s týmto programom:

8.00 - sv. omša vo farskom kostole sv. Matúša

8.30 - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)

10.00 - privítanie a otvorenie

- zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie

- organizačné otázky a diskusia

  11.30  - výmena filatelistického materiálu

            O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

            V Trenčianskej Teplej sa stretáme už siedmykrát. Vždy to boli vydarené stretnutia – dokonca i počas koronakrízy (dúfam, že koronakríza tentokrát už nebude úradovať). Verím, že práve pre dobrú polohu obce a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa v hojnom počte a stretnutie bude opäť vydarené.

            Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

            Pozývame i nečlenov - záujemcov o filateliu!