Prihláška

Tu si môžete stiahnuť prihlášku do SSGa zaslať poštou na adresu predsedu SSG:

Ján Vallo, Š.Straku 3/3, 914 01 Trenčianska Teplá

 

členský príspevok je 2€ na rok (ČR - 50.-Kč; zahraničie - 3€)